Wpłynęły odliczenia od podatku.

2017-12-27
Za rok podatkowy 2016 na nasze konto wpłynęło za pośrednictwem
Fundacji studenckiej Młodzi Młodym

https://fsmm.pl/


620 zł 37 gr


Dziękujemy !!!