Walne Zgromadzenie członków klubu ,,MKS Sparta Szamotuły”.

2019-03-07
Po wyborze przewodniczącego zebrania (Marek Tacik) i protokulanta (Jacek Gil) rozpoczęło się zebranie, które otworzył prezes od przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności klubu za rok 2018. Po wolnych głosach przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Karpik przedstawił sprawozdanie z kontroli jaką komisja przeprowadziła badając sprawy finansowe klubu. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi klubu. Następnym punktem spotkania była drobna poprawka statutu klubu mówiąca o powoływaniu Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, że Marek Tacik wchodząc do Zarządu Klubu musiał zrezygnować z członkostwa w Komisji Rewizyjnej – zgromadzenie powołało w jego miejsce Rafała Herjana. Pod koniec zebrania wywiązała się dyskusja na temat tego jak powinno w przyszłości wyglądać funkcjonowanie naszego klubu, a także dyskutowano o konieczności ponownego utworzenia pod szyldem Sparty grup młodzieżowych. Po około dwóch godzinach ożywionych dyskusji zakończono spotkanie.