WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KLUBU ZA ROK 2019

2020-02-20
We wtorek 18 lutego 2020 r o godz. 17.00 w Sali Centrum Sportu Szamotuły odbyło sie zebranie członków klubu podsumowujące działalność w roku 2019.
Podczas zebrania prezes Jacek Tacik przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu, a także sprawozdanie finansowe za rok 2019. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Ryszard Karpik zaznajomił zebranych z protokołem kontrolnym jaki komisjia sporządziła badając dokumenty księgowe stowarzyszenia. Na wniosek komisji rewizyjnej członkowie klubu udzielili absolutorium zarządowi za rok 2019.
Podczas ,,wolnych głosów i wniosków” dyskutowano o działalnosci klubu, jego przyszłości a także mających sie odbyć za dwa lata uroczystościach stulecia powstania Sparty Szamotuły.