Spotkanie Wigilijne

2022-12-19
15 grudnia Sparta spotkała się w Sali Scharwenków Hotelu Maraton na opłatku wigilijnym

Spotkanie otworzył Prezes Klubu Maciej Bździel, który przywitał zebranych gości.

Przedstawił też 9 członków kapituły, która dokonała wyboru jedenastki stulecia.

Kapituła przedstawiała  się następująco:
  • Marian Kurowski - przewodniczący
  • Maciej Bździel - Prezes Zarządu
  • Roma Hildebrańska - członek Zarządu
  • Marek Wróblewski - członek Zarządu
  • Aleksander Pieczak - członek Zarządu
  • Wojciech Kąkol - członek kapituły
  • Paweł Kąkol - członek kapituły
  • Ryszard Karpik - członek kapituły
  • Roman Gierczyński - członek kapituły
Kapituła pod przewodnictwem przewodniczącego wybrała następującą 11 stulecia

bramkarz:
-Bernard Kierzek

obrońcy:
-Jacek Vidura
-Tadeusz Kalotka
-Henryk Magdziarek

pomocnicy:
-Wojciech Kąkol
-Tadeusz Proszyk
-Marian Kurowski
-Paweł Kąkol

napatnicy:
-Roman Gierczyński
-Konrad Piechowiak
-Zenon Kąkol
 Po prezentacji zebrani złożyli sobie życzenia śwąteczno-noworoczne dzieląc się opłatkiem